Nyhetsbrev från Mylan

Prenumerera på Mylans nyhetsbrev och ta del av nyheter, information och utbildningar som kan vara till nytta i din kliniska vardag.
- Nyhetsbrevet sammanställs och distrubueras av Mylan.


Vi håller just nu på att uppdatera denna sida.
 
Genom att klicka på spara uppgofter medger du att uppgifterna dataregistreras. Uppgifterna behandlas i enighet med Personuppgiftslagen (PUL) och lämnas inte ut till tredje part. Den medarbetare som deltar i sammankomst ansvarar för att arbetsgivares godkännande för deltagande är inhämtat.*

Läkemedslbranschens etiska regelverk. Senast reviderad 29 nov 2013. Gäller fr.o.m. 1 Jan 2014.
Läkemedelsbrachens etiska regelverk.

Meda AB. Box 906, 170 09 Solna. Tel. 08 630 19 00.
E-post: info@medasverige.se • www.meda.se