mylan logo

Anmälningsformulär till nyhetsbrev


Via MylanConnects har du som vårdgivare möjlighet att ta del av nyheter och information som kan vara till nytta i din kliniska vardag. Nyhetsbreven är anpassade till olika terapiområden, och du kan därför prenumerera på de områden som just du är intresserad av.


Jag önskar en prenumeration på nyhetsbrev inom:

Vi vill upplysa dig om att Mylan AB kommer att samla in och behandla dina personuppgifter, inklusive personliga uppgifter såsom identifiering, kontaktinformation, preferenser, etc. som du lämnar när du använder våra program eller webbplats. För mer detaljer om hur Mylan behandlar dina personuppgifter, vänligen läs vår integritetspolicy som är tillgänglig på www.mylan.se/sv-se/integritetspolicy

Den medarbetare som deltar i sammankomst ansvarar för att arbetsgivares godkännande för deltagande är inhämtat.*
* Läkemedelsbranschens etiska regelverk. Senast reviderad 12 februari 2018 och gällande från och med 12 februari 2018. Läkemedelsbrachens etiska regelverk.